Okulumuzda Rehberlik hizmeti öylesine yapılacak bir iş olarak görülmez. Her öğretmen ve idareci, öğrencisini ve ailesini iyi tanır. Öğrencinin ve ailenin beklentilerini dikkate alarak, kendisi için en iyi ve faydalı olanı tavsiye eder. Yol göstericidir. Ufuk açar.