Açık Öğretim Liselerinde mezun olabilmek için kredili sistem vardır. Düz açık öğretim liseleri 192 kredi ile, mesleki açık öğretim liseleri ise 242 kredi ile mezun ederler. Düz açık öğretim lisesindeki öğrenciler Özel Akşam Liselerine geçmek istediklerinde aşağıdaki tabloda belirtilen kredilere göre sınıfları belirlenir. Ancak mesleki açık lise öğrencilerinin meslek derslerinden aldıkları kredilerin akşam liselerinde bir geçerliliği yoktur. Sadece ortak + seçmeli ders kredileri baz alınarak sınıfları belirlenir.

48 krediyi tamamlayanlar 10. sınıftan, 
96 krediyi tamamlayanlar 11. sınıftan,
144 krediyi tamamlayanlar 12. sınıftan
eğitimlerini devam ettirebilirler. 

10 krediye kadar eksiği olan öğrencileri  bazı başarısız derslerini alttan sorumlu bırakmak şartıyla bir üst sınıfa kayıt yapmaktayız. Örneğin öğrenci 48 değilde 38 veya üst civarı bir krediye sahip ise bir üst sınıftan yani 10. sınıftan başlatabiliyoruz. Yani mesleki açık liselerdeki öğrencilerin yüz yüze eğitim ile kazandıkları kredilerin karşılığı yoktur.