Hakkımızda

Uzun yıllar boyunca farklı eğitim kurumlarında çalışıp bu konudaki eksikliği görerek, Kayra Akşam Liseleri'ni kurmuş bulunmaktayız. 'Kültürüne sahip çıkan, evrensel değerlerle bütünleşebilen, erdemli bireyler yetiştirmek' eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Amacımız; donanımlı, çok yönlü, ana diline hakim, İngilizceyi ve farklı dilleri etkin kullanabilen, o dilde düşünebilen birer 'Dünya insanı' yetiştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçları ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak, onları akademik ve sosyal yönden, ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olmaya hazırlamak ve bu yolda örnek bir eğitim kurumu olmak en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Unutmamak gerekir ki; araştıran, sorgulayan, çaba harcayan ve en önemlisi öğrendiklerini kullanabilen bireyler hedeflerine bir adım daha yakın olacaktır! Geleceğe umut ve güvenle bakmamızı sağlayacak eğitim anlayışıyla, eğitim kurumumuz üzerine düşen sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Lise eğitiminizi iş hayatınızdan kopmadan tamamlayabileceğiniz okulumuza sizleri de davet ediyoruz...

Devamı